తీపి విషం


విరిగిపడ్డ స్వర్గ శకలం నుండి
నవ్వుతూ రమ్మని పిలిచింది
చేయందించింది, లాగింది
నాది కాని ఏదో లోకంలోకి.
మునివేళ్ళతో పెదవులను ముద్దాడి
మధువు నాపై చిమ్మినట్లుంది
మ్మ్మ్...మత్తు ! తెలుసా,
మరెవ్వరి పిలుపూ వినిపించనంత
మరింకెవ్వరి చూపూ సోకనంత
బద్దలవుతోందే హృదయం,
ఆ గొడవేమిటో వినపడనంత!
మదిరపాత్ర ఎప్పుడు చిట్లిందో
ముత్యాలెలా తివాచీపై దొర్లాయో
బ్రతుకు స్పర్శ చూపిన రాతిరిని
మళ్ళీ ఏ చీకటి మింగేసిందో
ఇంకా గుచ్చుకుంటోన్న
కలల  గాజు పెంకులూ
ఇంకా నెత్తురోడుతోన్న
జ్ఞాపకపు తునకలూ
చెప్పవెందుకని?
సాకీ,
నువ్వైనా?

5 comments:

 1. Replies
  1. Thank you, Krishna. :)
   I wish you and your family a very happy new year! :)
   Many more trips, many more memories - is that on the list? :)))

   Delete
  2. Hopefully :)

   Thanks for the wishes and the best to you!
   Sorry for late reply!

   Krishna

   Delete
 2. Replies
  1. Thank you, Trishna Garu :))
   A very happy new year to you and specially to your princess RaviPrakhya! :))

   Delete

ఒక మామూలు సాయంత్రం

  రోజూ పొద్దున అందరి స్నానాలూ అయ్యాక ఏదో ఒక టైం చూసుకుని వాషింగ్ మెషీన్ వెయ్యడమూ, పొద్దుటి మీటింగ్‌ల హడావుడి, పిల్లాడి లాగిన్ అయ్యాక ఓ పది న...