ఏకాంతమో...ఒంటరితనమో..


వంద మంది నడుమ ఉన్నా  
ఒంటరితనమేదో బాధిస్తుంది
ఏకాంతాన్ని వెదుక్కుంటూ వెళ్తున్నా
అస్పష్టమైన ఊహేదో వెన్నాడుతుంది.

నేను తప్ప లోకమంతా విశ్రమిస్తుంది
సెలయేరు తన గలగలలాపి నిద్రపోతుంది
ఆకుల్లో ఇందాకటి అలజడి కనపడదు
ఈ గాలిలో పగలున్న వేడి జాడ తోచదు

శరన్మేఘం తన నలుపు చీరను
ఆకాశం మీద ఆరేసుకుంటుంది
వెన్నెల వలువల్లో తాను వెలిగిపోతూ
నల్లబడ్డ నన్ను చూసి నవ్వుకుంటుంది

నిశీధి నిశ్శబ్దంగా నా ముందే కరిగిపోతుంది
నక్షత్రాలింకో లోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి
లోలోని సంఘర్షణకు సాక్షిగా . . . . .
అక్షరాలిక్కడిలా పరుగులిడుతున్నాయి.                                                                                  
                                                                                                                        
                    

22 comments:

  1. చాలా బాగుంది మానసా!

    ReplyDelete
  2. can u able to explain me the difference btwn ఏకాంతం /వొంటరితనం?..maanasaa jee...jayadev/chennai-17.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. good one.
    "ఏకాంతాన్ని వెదుక్కుంటూ వెళ్తున్నా
    అస్పష్టమైన ఊహేదో వెన్నాడుతుంది."....superb

    ReplyDelete
  5. జయదేవ్ గారు,
    ఒకసారి ఏకాంతానికి ఒంటరితనానికి తేడా ఇలా రాసుకున్నా...
    "ఒంటరితనం నన్ను నన్నుగా కూడా భరించలేకుండా చేస్తుంది. ఏకాంతం నన్ను నాకు పరిచయం చేస్తుంది, నావాళ్ళెవరో నాకు చెప్తుంది."

    ReplyDelete
  6. చాలా బాగుందండి.
    "వెన్నెల వలువల్లో తాను వెలిగిపోతూ
    నల్లబడ్డ నన్ను చూసి నవ్వుకుంటుంది"
    Superb!

    ReplyDelete
  7. okkosari balavantapu ekaantam ontaritanamga maaripotundi...

    ReplyDelete
  8. @Bhanu, Dileep, Siva Prasad,
    Thanks heaps..!

    ReplyDelete
  9. Hi Radhika, thank you!. That coming from you is sure a special thing..:)

    ReplyDelete
  10. @sai praveen - thank you very much.

    ReplyDelete
  11. @Dileep..regarding your definitions..
    yes, perfect, you have almost stolen the words in my mind.

    ReplyDelete
  12. @astrojoyd :
    For me, "ontaritanam" is lonliness. Something sad. something that is not so positive.
    On the other hand, "Ekantam.." for me is ,being alone by choice. A pleasurable and emotionally refreshing state.So, the solitude that am referring to, is obviously a conscious choice made.
    I hope that clarifies it all.. :)

    ReplyDelete
  13. Hi Manasa garu,

    chaala bagundandi...it is superb. enjoyed the meaning & poem too...

    ReplyDelete
  14. Prakash Murthy garu,
    I am really glad that you liked it and thank you very much for the feedback.
    - Manasa

    ReplyDelete
  15. ఏకాంతం మనం కోరుకునేది......ఒంటరితనం మనల్ని కోరి వచ్చేది అని నా అభిప్రాయం

    ReplyDelete
  16. చాలా బావుంది..

    "శరన్మేఘం తన నలుపు చీరను
    ఆకాశం మీద ఆరేసుకుంటుంది
    వెన్నెల వలువల్లో తాను వెలిగిపోతూ
    నల్లబడ్డ నన్ను చూసి నవ్వుకుంటుంది"

    ఈ లైన్లు బావున్నాయి

    ReplyDelete
  17. @Vamsi - I completely agree..
    @ Lokesh Sreekanth garu - Thank you very much for the appreciation ..:))

    ReplyDelete
  18. Idi too much asalu.. Speechless...And u say one doesnt need to be creative to write....

    ReplyDelete
  19. @Bhavakudan..thank you very much..I saw your mail..Will definitely try to work on those aspects in future..

    @ Kalyan,
    Thank you very very much Kalyan.. Am really glad that you remembered this and read it all..:)
    Keep visiting and keep posting your feedback..

    ReplyDelete

నీ పలకరింపుతో మేల్కొన్న రోజు

 "బుల్లి లాంతర్.." పాటనో మురాకామి మాటల మూటనో ఇంకో కాలం నుండి ఇదే రోజుని గూగుల్ ఫొటోస్ గుర్తుచేసిన జ్ఞాపకంగానో ఉదయపు పలకరింపుకి వంక...