కానుక

 స్పెషల్ రింగ్ టోన్ లేదు

ఊహించినదీ కాదు

గచ్చు మీద దొర్లే ముత్యాల్లా

ఫోన్ స్క్రీన్ మీద కదులుతూ

నీ పేరు...


*

" ఏం బహుమతి కావాలి?"

ఇంకానా!

కోర్కెలు రద్దయ్యే క్షణాల్లో

మాట మాటా ఓ దీవెన.

ఆవరించుకునే మౌనంలోండే

ఆత్మీయ సంభాషణ.


*


కోయిల పిలుపు.

గొంతు కలిపానంతే.

వసంతం నాదయ్యింది.


ఆకాశపు వెలుగు.

చేతులు చాపానంతే.

అదృష్టం జడివానైంది.


"ఏం కావాలి?"

ఏమీ తోచందే!

నమ్మలేని నిజం మధ్యలో

తలుపు తట్టి వచ్చాడు-

రూమి. 


No comments:

Post a Comment

అల

       అలల పొత్తిళ్ళలో      అల్లరై నీ నవ్వు అలల రెక్కల మీద వెన్నెలై నీ చూపు అలల ఒత్తిళ్ళలో నలిగి నీ కేరింత అలల ముద్దుల తడిసి తీరాన్ని చేరాక....