అల

 

    అలల పొత్తిళ్ళలో

    అల్లరై నీ నవ్వు


అలల రెక్కల మీద
వెన్నెలై నీ చూపు

అలల ఒత్తిళ్ళలో
నలిగి నీ కేరింత
అలల ముద్దుల తడిసి
తీరాన్ని చేరాక.....❤️
No photo description available.
All reactions:
Vadrevu Ch Veerabhadrudu, Nauduri Murty and 101 others

No comments:

Post a Comment

అల

       అలల పొత్తిళ్ళలో      అల్లరై నీ నవ్వు అలల రెక్కల మీద వెన్నెలై నీ చూపు అలల ఒత్తిళ్ళలో నలిగి నీ కేరింత అలల ముద్దుల తడిసి తీరాన్ని చేరాక....